Kdaj poiskati pomoč?

Ljudje se pogosto soočamo s težavami v duševnem zdravju. Pomembno je, da stiske prepoznamo in pravočasno ukrepamo. Strokovno pomoč poiščimo, kadar je naše vsakodnevno delovanje oziroma vsakodnevno delovanje naših bližnjih že dlje časa ovirano ali nenadoma močno spremenjeno (doma, v šoli, na fakulteti ali v službi, prostočasnih dejavnostih, v stikih z drugimi).

V primeru, da se znajdete v duševni stiski, se lahko po pomoč obrnete na izbranega osebnega zdravnika ali pa v enega izmed centrov za duševno zdravje. Obrnete se lahko tudi na strokovnjake s področja duševnega zdravja v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja oziroma na dodatne vire pomoči v duševni stiski, predstavljene spodaj.

Za iskanje ustrezne oblike pomoči za vaše težave si lahko pomagate tudi z aplikacijo Pot do pomoči, ki vas glede na vrsto težave vodi po različnih vrstah pomoči in olajša izbiro med njimi.

Centri za duševno zdravje

V Sloveniji se vzpostavlja mreža centrov za duševno zdravje. Vodilo centrov  je zagotavljanje enake dostopnosti do storitev in programov za vse ljudi v njihovi bližini. Če potrebujete pomoč, najdete Interaktivni zemljevid centrov za duševno zdravje (tako za otroke in mladostnike kot tudi za odrasle) na naslednji povezavi.

Mreža virov pomoči

Poiščite pravo obliko pomoči ali podpore, ki najbolj ustreza vašim potrebam in geografski lokaciji. Brezplačne zdravstvene in socialne storitve s področja pomoči in krepitve duševnega zdravja, najdete na naslednji povezavi.

Dodatni viri pomoči v duševni stiski

Telefoni za pomoč v stiski

 • Klic v duševni stiski (01) 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur/dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah.

 • Lokacije svetovalnic za odrasle: Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice (naročanje na tel.št.: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16. uro) in Celje, Laško, Mozirje (naročanje na tel.št.: 031 778 772, ponedeljek-četrtek med 10. in 18. uro, petek med 8. in 15. uro)
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let: Ljubljana, Portorož (naročanje na tel.št. 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16. uro) in Celje (naročanje na tel.št.: 031 778 772, pondeljek-četrtek med 10. in 18. uro, petek med 8. in 15. uro)

www.posvet.org
info@posvet.org

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

 • Brezplačni SOS telefon, 24 ur/dan: 080 11 55.
 • SOS zatočišče: 24 ur/dan: 080 11 55. Obe varni hiši delujeta in sprejemata ženske in otroke – žrtve nasilja.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).
 • Svetovanje po elektronski pošti: drustvo-sos@drustvo-sos.si.
 • SOS podporna skupina namenjena ženskam starejšim od 18 let, ki doživljajo ali so doživljale katerokoli vrsto ali obliko nasilja. Srečanja potekajo enkrat tedensko in trajajo 60 minut. Kontakt: drustvo-sos@drustvo-sos.si

Telefonsko svetovanje za žrtve nasilja v družini ali v intimno partnerskem odnosu (Društvo za nenasilno komunikacijo)

 • Vsak dan od 8. do 16. ure, na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP).

Zveza prijateljev mladine Moste-Polje

 • vključitev v razbremenilni razgovor ali psihosocialno svetovanje na voljo na številki (01) 544 30 43 (splošna številka) in na elektronski pošti info@zpmmoste.net.

Internet kot podporni medij ob duševni stiski

Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja

Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva ter v določenih primerih tudi vzdrževanju sprejemljivega socialnega stanja posameznikov. Osebe, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, in njihovi svojci, vključeni v obravnavo v okviru nevladnih organizacij, se lahko obrnejo na spodaj navedene nevladne organizacije.

1. Društvo Šent

Ljubljana: (01) 230 78 41, med 9. in 16. uro
Koper: (05) 662 14 84, med 9. in 15. uro
Novo mesto: (07) 373 76 80, med 8. in 14. uro
Kranj: (04) 236 90 20, med 7. in 14. uro
Radovljica: (04) 530 30 10, med 8. in 14. uro
Škofja Loka: (04) 518 37 30, med 9. in 15. uro
Maribor: (02) 320 26 91, med 7. in 13. uro
Celje: (03) 428 88 91, med 7. in 14. uro
Trbovlje: (03) 564 26 70, med 8. in 14. uro
Ajdovščina: (05) 364 38 50, med 9. in 15. uro
Metlika: (07) 369 24 71, med 8. in 14. uro
Nova Gorica: (05) 330 96 00, med 9. in 15. uro
www.sent.si

info@sent.si

2. Društvo Ozara

Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, tel.št.: (02) 33 00 444
info@ozara.org

http://www.ozara.org/

3. Društvo Vezi

Štorje 26, 6210 Sežana , tel.št.: 031 649 288 in (05) 76 85 200
info@drustvovezi.org

https://www.drustvovezi.org/

4. Društvo Altra

Zaloška ulica 40, 1000 Ljubljana, tel.št.: (01) 544 47 61 in (01) 542 55 62
http://www.altra.si/sl/

info@altra.si

V nujnih situacijah odreagirajmo takoj

Nujna je vsaka situacija, v kateri menimo, da je naše zdravje ali življenje oziroma zdravje ali življenje naših bližnjih ali drugih ljudi neposredno ogroženo. V primeru prisotnosti samomorilnih mislih, samopoškodbenih namenov ali dejanj, v primerih resnih groženj drugim, v primerih čustvenega ali telesnega nasilja, sumov na slabo ravnanje z otrokom ali mladostnikom ali izpostavljenosti hudim stresnim dogodkom – ukrepajmo takoj in poiščimo pomoč.

Odrasli:

 • pri izbranem osebnem zdravniku;
 • v regionalnem Centru za duševno zdravje odraslih: https://www.zadusevnozdravje.si/tip-centra/cdzo/
 • obstoječih službah ki obravnavajo nujna in krizna stanja (nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice):
  • Ljubljana: Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 ((01) 4750 685)
  • Ljubljana: Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 ((01) 5874 900)
  • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 ((02) 321 11 33)
  • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, dežurna psihiatrična pomoč (neprekinjeno 24 ur na dan vse dni v letu) ambulanta za nujna stanja (vsak delovni dan med 8. in 15. uro), Celjska cesta 37 ((03) 780 01 00)
  • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož ((02) 741 51 00)

Otroci in mladostniki:

 • pri izbranem zdravniku pediatru;
 • v regionalnem Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov: https://www.zadusevnozdravje.si/kam-po-pomoc/centri-za-dusevno-zdravje-otroci-in-mladostniki/;
 • v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
  • Ljubljana: za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, telefon: (01) 522 37 00
  • Ljubljana: za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/5874 955
  • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; +386 (0)2 321 1000
 • izven delovnega časa v dežurni pedopsihiatrični službi na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Garblovičeva 44a, 01/5874 955