Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja projekt “Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva”, ki naslavlja in med seboj povezuje različna področja delovanja (naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada).

Osnovni namen projekta je z različnimi intervencijami zagotoviti potrebna orodja za splošno javnost in strokovni kader za obvladovanje širjenja covida-19 s čim manjšo potrebo po obsežnih ukrepih na nacionalni ravni, uspešno blažitev posledic kriznih razmer na duševno zdravje prebivalstva kot tudi na izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Projekt naslavlja področja, ki so razdeljena na deset delovnih paketov, s pomočjo številnih intervencij pa si prizadeva uresničiti naslednje strateške cilje: krepitev kapacitet epidemiološke službe; zagotovitev prostorskih kapacitet za nemoten potek dela epidemiološke službe; ozaveščanje posameznikov (predvsem ranljivih skupin) o zaščitnih ukrepih, promociji zdravega življenjskega sloga in pomembnosti cepljenja tako proti gripi kot tudi proti covidu-19; priprava protokola za organizacijo duševnega zdravja v času epidemije; nadgraditev programa za duševno zdravje To sem jaz na področju spletne prakse in pomoči mladim v kriznih razmerah, s čimer bo izboljšana dostopnost in kakovost spletnih vsebin ter storitev spletnega svetovanja; zagotavljanje dostopnosti do pravočasnega zdravstvenega varstva v kriznih razmerah; digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti; spremljanje podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah na ravni posameznega stika pacienta z izvajalcem zdravstvene dejavnosti in uvedba novega enotnega sistema za poročanje o zunajbolnišničnih obravnavah; razvoj znanja in kompetenc za različne skupine z zagotovitvijo trajnostnega usposabljanja preko različnih spletnih predstavitev; vzpostavitev modularnih pisarn. Več o projektu Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva si lahko preberete tukaj.

Epidemija covida-19 v naš vsakdanjik vnaša številne izzive, spremembe in omejitve. Doživljanje epidemije covida-19, z njo povezanih ukrepov in spremenjenih življenjskih razmer je pri mnogih posameznikih vodilo v razvoj ali poglabljanje duševnih stisk in motenj. Kljub porastu števila oseb s težavami v duševnem zdravju, pa se le redki odločijo za iskanje strokovne pomoči, za kar je eden izmed glavnih razlogov prisotnost visoke stopnje stigmatizacije duševnega zdravja v Sloveniji.

Iz tega razloga se v sklopu sedmega delovnega paketa projekta izvaja delovna naloga z naslovom Povezano delovanje proti diskriminaciji v času zdravstvene in ekonomske krize, v okviru katere bo potekala 3-letna Nacionalna kampanja proti stigmatizaciji duševnega zdravja. Kampanja bo delovala v skladu z najboljšimi praksami iz tujine in bo vsebovala niz medijskih, spletnih in družabnih dogodkov. Temeljno izhodišče kampanje je, da imajo osrednjo vlogo uporabniki oziroma njihovi svojci, ki bodo delovali kot ambasadorji kampanje.

Glavna cilja prve nacionalne kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji sta:

  • znižati stopnjo stigmatizacije težav v duševnem zdravju in spodbuditi ljudi k iskanju strokovne pomoči, še posebej tistih, ki so izpostavljeni velikemu tveganju glede težav v duševnem razvoju v času epidemije in po njej;
  • doseči čim večje število ljudi. Večinski delež pozornosti aktivnosti kampanje je usmerjen na populacijo mladih, saj so trenutne razmere še posebej negativno vplivale na njihov vsakdan in posledično tudi na njihovo duševno zdravje, v manjšem deležu pa so aktivnosti kampanje osredotočene na splošno javnost in populacijo delodajalcev.