„Drevo, ki ima močne korenine, se nevihti smeji“

Malajski pregovor

Drevesu globoko zaraščene korenine omogočajo, da se zoperstavi zunanjim dejavnikom, ki predstavljajo izziv njegovi rasti. A kljub globoko zaraščenim koreninam potrebuje za optimalno moč, razvoj in zoperstavljanje hudemu neurju, čas, zavetje ter dobre pogoje. Podobno je tudi z nami – zato, da se lahko zoperstavimo izzivom življenja, potrebujemo čas, varnost in podporo družbe. Rast drevesa simbolizira rast duševnega zdravja in skrbi zanj.

»Drevo duševnega zdravja« – vrste brest (Ulmus glabra), smo simbolno zasadili v okviru uvodnega protokolarnega dogodka kampanje Nisi okej? Povej naprej, ki je potekal v začetku oktobra 2021 v parku Tivoli v Ljubljani.

Ker čas uvodnega dogodka kampanje ni ustrezal obdobju, ki bi bil primeren za zasaditev drevesa, je le to bilo zasajeno kasneje – v mesecu decembru (3.12.2021), v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, ki nas je pri tem podprla s financiranjem zasaditve in v sodelovanju z Javnim podjetjem vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. (JP VOKA SNAGA), ki je sodelovala pri promociji zasaditve drevesa oziroma dogajanja v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Kje najdemo »drevo duševnega zdravja«?

Drevo je posajeno ob kolesarski stezi v parku Tivoli, na lokaciji, ki je razvidna na spodnji fotografiji.