Za učinkovito komunikacijo je pomembno, na kakšen način predamo naše sporočilo, saj bo to vplivalo na to, na kakšen način bo druga oseba to sprejela. Na primer, oseba to lahko sprejme na pozitiven način ali pa naše sporočilo dojame kot napad in se odzove negativno. Pri tem si lahko pomagamo s preprosto tehniko imenovano »Jaz stavki«.

»Ti stavki«

KAJ?

»Ti stavki« so usmerjeni v obtoževanje in prenašanje krivde na druge osebe. Z njimi drugim vzbujamo nejevoljo, saj jih označimo za krivce nastale situacije. To povzroča napetost v odnosu in oddaljevanje drug od drugega, namesto da bi reševali nesoglasja. Pogosto vodijo v ali poglobijo konflikt. Tem stavkom se je tako bolje izogibati.

KAKO?

Primeri »ti stavkov«:

  • »Za seboj vedno pustiš vse umazano.«
  • »Nikoli ne izpolniš svojih obljub.«
  • »Vedno skačeš v besedo.«

Jaz stavki

KAJ?

»Jaz stavki« so nasprotje »ti stavkov«. So stavki v obliki »jaz sem«, s katerimi drugim sporočamo svoje misli in/ali čustva. Omogočajo nam, da iskreno izrazimo naša čustva, brez da bi drugemu vzbujali občutke krivde in v njih sprožili negativen (obramben) odziv.

KAKO?

Sestavljeni so iz 3 delov – vedenja, čustev in posledic.

  1. Najprej izpostavimo moteče vedenje osebe (npr. »Ko se norčuješ iz mene …«),
  2. nato izrazimo naše počutje in čustva ob tem vedenju (npr. »… postanem žalosten/a«),
  3. na koncu pa opišemo posledice vedenja na nas (npr. »ker se zaradi tega počutim manjvrednega/o.«)

Primeri »jaz stavkov«:

  • »Kadar za seboj ne pospraviš, me to razjezi, saj moram nato jaz pospraviti.«
  • »Ko ne izpolniš svojih obljub, me postane strah, saj dobim občutek, da se ne morem zanesti nate.«
  • »Ko mi skačeš v besedo, postanem žalosten, saj dobim občutek, da ti moje mnenje ni pomembno.«

ZAKAJ?

Z uporabo »jaz stavkov« druge seznanimo s tem kaj občutimo, hkrati pa sogovorcem dopuščamo, da tudi sami izrazijo svoja čustva, ki so lahko drugačna od naših. S tem poglabljamo osebni stik z drugimi in zmanjšamo verjetnost za konflikt.

KDAJ?

Čeprav so »jaz stavki« učinkovita tehnika komuniciranja, je za uporabo le-teh dobro, da nismo preveč vznemirjeni. Kadar smo močno čustveno razburjeni (npr. besni, žalostni ali prestrašeni), je bolj priporočljivo, da se najprej umirimo in umaknemo ter šele nato poskušamo razrešiti konflikt s pomočjo »jaz stavkov«.