Vloga digitalnih tehnologij v našem življenju

Uporaba digitalnih naprav je v zadnjih desetletjih močno narasla, tako v Sloveniji kot po svetu. Vse cenejši in enostavnejši dostop do pametnih telefonov in internetne povezave nam omogoča neprekinjen stik z digitalnim svetom. V vsakem trenutku nam je na voljo nešteto privlačnih vsebin o skoraj katerikoli temi, najboljši filmi in knjige, v vsakem trenutku lahko stopamo v stik z ljudmi na drugem koncu sveta in spremljamo njihovo življenje ali se potopimo v katerega izmed vse bolj realističnih virtualnih svetov sodobnih videoiger. Mnoge digitalne tehnologije nam služijo kot platforme za zabavo, sprostitev ali ustvarjanje in nam omogočajo večjo delovno učinkovitost ter informiranost.

Ob vseh omenjenih prednostih digitalnih tehnologij je povsem razumljivo, da se je pri mnogih izmed nas uporaba digitalnih naprav v zadnjih letih močno povečala, k čemur je še dodatno prispevala epidemija covida-19. Mnogim izmed nas se ob tem porajajo vprašanja, kot so: kje je meja zdrave uporabe digitalnih naprav, kakšne posledice ima digitalna preobremenjenost, katere spletne vsebine so potencialno škodljive in kako uravnotežiti uporabo zaslonov z ostalimi dejavnostmi.

Zdrava raba tehnologije

K zdravi in uravnoteženi rabi digitalnih naprav lahko v pomembni meri prispevamo sami. Četudi nam naše digitalne navade še ne povzročajo večjih težav v vsakdanjem delovanju, bo za mnoge izmed nas koristno, da sledimo priporočilom za zdravo rabo tehnologije. Tako bomo karseda učinkovito omejili potencialne škodljive učinke digitalnih naprav in poskrbeli, da tehnologija služi nam in ne obratno. Kaj pa v resnici pomeni zdrava raba tehnologije?

  • Kakovostne spletne vsebine

Ko uporabljamo internet, poskušajmo prepoznati in uporabljati kakovostne spletne vsebine. Kakovostne spletne vsebine nimajo pretiranih vizualnih ali zvočnih učinkov, nas izobražujejo ali informirajo, spodbujajo našo kreativnost, domišljijo, aktivno sodelovanje in razvoj določenih sposobnosti. Dobre spletne vsebine nimajo pretirano negativnega tona, spoštujejo našo zasebnost in ne vsebujejo elementov zasvajanja, kot so avtomatsko predvajanje naslednjega posnetka, funkcija neskončnega drsenja (»scrolling«), vsiljivo pošiljanje obvestil, prilagajanje prikazanih vsebin na podlagi uporabnikovih podatkov ipd.

  • Namenska raba digitalnih tehnologij

Digitalne tehnologije uporabljajmo namensko. Izogibajmo se rutinskemu preverjanju obvestil na telefonu in uporabi digitalnih naprav iz dolgčasa. Ob začetku uporabe naprave jasno določimo, s kakšnim ciljem tokrat napravo uporabljamo. Obvestila svojih digitalnih naprav med delovnim časom in spanjem utišajmo – tako bomo naprave uporabljali zgolj takrat, ko jim bomo sami odmerili svoj prosti čas.

  • Osredotočenost na zdrave navade

Svoje dneve načrtujmo tako, da bo vsak dan zapolnjen z dejavnostmi, ki so za nas najpomembnejše. Namesto, da se osredotočamo na zmanjševanje našega časa na napravah, se osredotočimo na to, da bo vsak naš dan vseboval dovolj časa za spanje, čas za delovno produktivnost, čas za družino in prijatelje, čas za telesno aktivnost, čas za higieno in prehranjevanje ter čas za interesne dejavnosti, ki nas veselijo. Če bodo te dejavnosti naša prioriteta, bomo zaznali spontano zmanjšanje zatekanja k digitalnim napravam in jih večinsko uporabljali kot podporo našim prioritetnim dejavnostim.

  • Spremljanje časa za zasloni

Spremljajmo čas, ki ga preživimo za zasloni. Pametni telefoni omogočajo spremljanje dnevnega časa uporabe, tako telefona na splošno kot posameznih aplikacij, s funkcijo Digitalno dobro počutje (Android) oziroma Čas zaslona (iOS). Brezplačne aplikacije z isto funkcionalnostjo najdete tudi za računalnike, tablice ali druge naprave. Če zaznate pretirano uporabo določene aplikacije je priporočljivo, da si otežite dostop do nje (npr. odstranite bližnjico, se izpišete iz računa, ali aplikacijo izbrišete in jo nazaj namestite, ko jo zares potrebujete). Nazadnje so koristna tudi opozorila ob dnevnem prekoračenju časovnega limita uporabe določene aplikacije ali naprave, ali onemogočen dostop do določene spletne strani do naslednjega dne.

  • Družinska pravila uporabe naprav

Postavite družinska pravila uporabe digitalnih naprav. Priporočamo določitev ure, po kateri vsi člani gospodinjstva naprave ugasnejo, postelja naj bo prostor brez zaslonov, skupni obroki so priložnost za druženje brez zaslonov, televizija naj ne bo vklopljena za ozadje, po koncu uporabe naj se naprave ugasnejo, po enourni uporabi naprave si vzamemo odmor ipd. Družinski načrt uporabe lahko naredite na naslednji povezavi.

Kdaj je preveč?

Meje za zdravo rabo digitalnih naprav niso jasno ali enotno definirane (na primer v urah rabe). Nekateri delamo preko računalnika in imamo še popoldne nekaj dela ali kakšen spletni sestanek, kar lahko pomeni preživljanje večjega dela dneva na digitalnih napravah. To lahko vpliva na naše fizično zdravje zaradi pomanjkanja gibanja, prisiljene pozicije in utrujenost oči.

O digitalni zasvojenosti pa govorimo takrat, ko uporaba digitalnih naprav negativno vpliva na več področij našega vsakodnevnega delovanja (npr. medosebne odnose, opravljanje študijskih ali delovnih nalog, higieno spanca, upad pozornosti, motivacije za druge aktivnosti), kadar največ prostega časa preživimo v družbi digitalnih naprav, imamo težavo prekiniti uporabo in tudi po prenehanju razmišljamo o njihovi uporabi.