Spletna okrogla miza – PO POTEH DUŠEVNEGA ZDRAVJA  (17.5.2022)

V sodelovanju s STAklubom Slovenske tiskovne agencije smo izvedli spletni pogovor o prvi nacionalni kampanji proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji »Nisi okej? Povej naprej.«, na kateri so sodelovali vodja kampanje »Nisi okej? Povej naprej.« Nuša Crnkovič, strokovna sodelavka pri kampanji prof. dr. Vesna Švab in ambasadorji Brigita Langerholc Žager, Jože Petek ter Lara Florjančič.

Pogovor, ki ga je vodila Martina Kolenc Novak, je v ospredje postavil problematiko porasta duševnih stisk med mladimi odraslimi in študenti, stigmatizacijo na področju duševnega zdravja, vire pomoči in človekove pravice ter pomembnost ustrezne pomoči na poti okrevanja.

O svojih poteh »izgubljenega« in ponovno najdenega duševnega zdravja so spregovorili ambasadorji kampanje, ki so poudarili, da ni bilo lahko stopiti na pot okrevanja, ki je bila vse prej kot enostavna. Zaradi tega je velikega pomena podpora najbližjih, ki so steber opore v trenutkih, ko se pot obrne navzdol.

Pomembno sporočilo pogovora je tudi, da lahko vsak od nas pomaga v družbi krepiti moč duševnega zdravja. S pozornim in sočutnim poslušanjem tistih, ki se na nas obrnejo v duševni stiski, ter z veliko mero razumevanja njihovega počutja, pomagamo odpravljati stigmatizacijo duševnega zdravja.

Celoten pogovor si lahko ogledate spodaj:

Uvodni dogodek prve nacionalne kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja “Nisi okej? Povej naprej”

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v ponedeljek, 11. 10. 2021 izvedel uvodni protokolarni dogodek prve nacionalne kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja »Nisi okej? Povej naprej«, ki je potekal v Švicariji v Parku Tivoli v Ljubljani.

Cilj kampanje je znižati stopnjo stigmatizacije težav v duševnem zdravju in spodbuditi ljudi k iskanju strokovne pomoči. Večinski delež aktivnosti kampanje bo usmerjen v populacijo mladih, saj so trenutne razmere še posebej negativno vplivale na njihov vsakdan in posledično tudi na njihovo duševno zdravje.

Matej Vinko, specialist za javno duševno zdravje in vodja strokovne skupine za duševno zdravje na NIJZ, je ob začetku okrogle mize opozoril, da je stigma o duševnem zdravju prisotna na več ravneh. “Če govorimo o duševnem zdravju, moramo razumeti, da je to vseživljenjski proces,” je dejal. Po njegovem mnenju je treba ljudem zagotavljati največ podpore v zgodnjih letih življenja.

Prorektorica Univerze v Ljubljani Ksenija Vidmar Horvat, ki je med drugim zadolžena za ukrepanje ob epidemiji COVID-19 na področju duševnega zdravja, je povedala, da je njena ekipa oblikovala ekipo za okrevanje. Organizacijsko bodo pripravili strokovno podporo in pomoč tako študentom kot zaposlenim, da pravilno zaznajo stisko, tako pri sebi kot pri drugih, in najdejo pravi naslov strokovnjakov, na katerega se lahko obrnejo. Kot najpomembnejše ocenjuje, da se informacije o duševnih stiskah prenesejo tudi v akademsko okolje.

Predsednik študentske organizacije Maribor Dejan Glazer je potrdil, da so se duševne stiske mladih v covidnem času povečale, zato so v njihovi psihološki svetovalnici organizirali več svetovalnih ur. Razlogi za povečanje stisk so različni: zaprli so se študentski domovi, zgodil se je upad ponudbe študentskega dela, nekateri so se morali voziti kilometer ali dva, da so vzpostavili internetno povezavo itd. V tem šolskem letu pa že načrtujejo okrogle mize na temo motenj hranjenja.

Ambasador kampanje Aljoša Bagola, knjižni avtor in strokovnjak za digitalno oglaševanje, ki ima osebne izkušnje z duševno stisko, je povedal svoje mnenje, zakaj je pomembno, da o duševnih težavah, ki nas tarejo, spregovorimo na glas: “Česar ne izdavimo, nas slej kot prej zadavi.” Aljoša Bagola je prepričan, da je duševno zdravje valuta prihodnosti, v katero je treba intenzivno vlagati – tako kot družba kot država.

Ambasador kampanje „Nisi okej? Povej naprej.“ je tudi tetovator, gorski reševalec in glasbenik Sašo Dudić, ki ima prav tako izkušnjo s težavami v duševnem zdravju. Povedal je, da tudi on ni ubežal predsodkom in stigmi, ko se je soočal tako s prekomerno težo kot z anoreksijo. Ob tem pa je še opozoril, da ni vsaka pomoč primerna za vsakogar. Pomembno se mu zdi, da se osebi s težavami oziroma v stiski ne ponudi zgolj pomoč, ampak se ji poišče pravo pomoč. Ob tem je dodal, da je treba o duševnih stiskah govoriti naglas, tako kot govorimo o zlomljeni roki.

Uvodni dogodek predstavlja začetek aktivnosti kampanje, ki se bodo odvijale po Sloveniji. Mladim želimo sporočiti, da v svojih občutkih in stiskah niso sami, o njih naj spregovorijo s svojimi bližnjimi ali strokovnjaki. 

Prišel je čas, da začnemo odpirati prostor debate o pomembnosti duševnega zdravja in kot družba skupaj naredimo konec stigmatizaciji le-tega.