ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU

Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOUM je z izvajanjem projekta Psihološka svetovalnica pričel v študijskem letu 2009/2010. Ker je zanimanje za psihološka svetovanja vedno večje in ker se študentje in mladi vedno bolj soočajo s stresnimi situacijami, težavami in konflikti, si želimo opremiti študente z veščinami, s pomočjo katerih bodo lahko sami reševali stresne situacije in omenjena znanja uporabljali skozi življenje. S projektom želimo poskrbeti za dobro duševno zdravje študentov.

Individualna svetovanja potekajo v učilnici ŠOUM, v primeru zasedenosti pa v drugih prostorih ŠOUM. Zaradi epidemije covid-19 se bodo svetovanja začasno izvajala na daljavo (preko Zooma). Vodile jih bodo psihologinje dr. Vita Poštuvan, univ. dipl. psih.​, mag. psih. Meta Lavrič in mag. psih. Katja Ošlak. Vsako individualno svetovanje poteka 45 minut. Individualna svetovanja potekajo tako, da se svetovanci predhodno naročijo na elektronski naslov svetovalnica@soum.si, kjer se nato študent z vodjo projekta in psihologinjo dogovori za ustrezen termin. Za naslednji termin se svetovanci dogovorijo na srečanju s psihologinjo, o tem pa jih vodja projekta nekaj dni pred terminom še enkrat obvesti. Da bomo lahko pomagali čim večjemu številu študentov, bo vsak svetovanec na začetku seznanjen, koliko ur svetovanj mu pripada, po koncu teh ur pa ga psihologinja usmeri, kje drugje še lahko poišče pomoč za svoje težave.

Spletna povezava: https://www.soum.si/projekti/psiholoska-svetovalnica/

Projekt »VZPOSTAVIMO STIK«

Zaradi zaskrbljujočih izsledkov raziskave med študenti*, ki ga je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ki kaže, da vsak četrti študent rezultira misel po samomoru, kličejo po tem, da je potrebno zagotoviti sredstva za zaščito in samozaščito življenj ter zdravja naše ogrožene družbene skupine.

Zato je bila glavna ideja projekta, da se v naših prostorih oz. v kompleksu Štuk omogoči prostor, v katerem bi se omogočilo, da študentje ponovno vzpostavijo socialne stike, za katere so bili v tistem danem trenu​tku prikrajšani in so eden od glavnih razlogov za njihove duševne stiske. Prepričani smo, da z ustreznim podpornim okoljem lahko zagotovimo ponovno vzpostavljanje socialnih stikov, ki bodo kurativno, predvsem pa preventivno delovali na duševno zdravje študentov.

Ta projekt je omogočal vsaj tri pomembne stvari:

  • Možnost vzpostavitve socialnih stikov na zdrav in ustrezen način (z vidika epidemije).
  • Preventivo za povečevanje in nastajanje duševnih stisk.
  • Hitrejše odkrivanje in prepoznavanje težav na področju duševnega zdravja ter po potrebi tudi usmerjanje v nadaljnjo obravnavo.
  • Projekt je bil izveden med 24. 5. 2021 in 30. 6. 2021. Skozi srečanja smo z razbremenilnimi pogovori pomagali 26 študentom.

Večina študentov je potrebovala le pogovor s sovrstnikom, da je lahko ponovno vzpostavil pristen človeški stik, ki ga je v tistem času zelo primanjkovalo. Smo pa imeli tudi 4 primere, ki so jim naši prostovoljci predlagali dodatno pomoč znotraj našega projekta »Psihološka svetovalnica«. Jeseni so načrtovani novi termini, podrobnosti bodo objavljene na spletni strani www.soum.si.

Predavanja: O motnjah hranjenja iz osebnega vidika

V obdobju epidemije koronavirusa je v Sloveniji opazen porast motenj hranjenja med mladimi. Pri nekaterih so se motnje hranjenja pojavile na novo, pri drugih so se poglobile težave s prehranjevanjem in obremenjevanje s telesno težo.

Ker te teme nikakor ne smemo zanemarjati, smo se odločili, da v sodelovanju s predavateljico Danajo Lorenčič izvedemo sklop petih (5) predavanj, ki se bodo odvile v času od 28. oktobra pa do 25. novembra 2021.

Ker želimo sodelujočim (študentom in dijakom) ponuditi kar se da največjo anonimnost, se bodo predavanja odvijala preko Zoom aplikacije. Na predavanja se ne bo potrebno predhodno prijaviti.

S tem projektom želimo poudariti resnost te problematike, kar število prijav na sam projekt tudi dokazujejo. Hkrati pa želimo kot prvi v Mariboru uvesti skupinske seanse oz. skupine samopomoči po primeru AA skupin.

Spletna povezava: https://www.soum.si/dogodek/predavanja-o-motnjah-hranjenja-iz-osebnega-vidika/